thiet ke website

[Java cơ bản] Bài 22: Multi-classes

Video giới thiệu về Multi classes trong lập trình Java.

public class DemoJavaBasic {

  public static void main(String[] args) {
    A a1 = new A();
    a1.setName("Phuong");
    System.out.println(a1.getName());
    A a2 = new A();
    a2.setName("Anh Viet");
    System.out.println(a2.getName());
    B b1 = new B();
  }
}

class A {

  private String name;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

class B {
}

Chúc các bạn học vui!

Studyandshare

Thiet ke logo

Bài viết liên quan

[Java cơ bản] Bài 8: Coding style và Name Convention

[Java cơ bản] Bài 8: Coding style và Name Convention

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm về coding style và name convention, mỗi lập trình viên đều có thể có một style riêng nhưng vẫn có một số quy định, để khi người khác đọc code của bạn có thể dễ…

[Java cơ bản] Bài 47: File Reader

[Java cơ bản] Bài 47: File Reader

Video tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn này sẽ nói về File Reader trong Java. Chúc các bạn học tốt!

[C++] SPOJ.COM – Problem Bonus – VOI 2011 Phần thưởng

[C++] SPOJ.COM – Problem Bonus – VOI 2011 Phần thưởng

Để bài: (Nguồn: SPOJ) Tuấn là người chiến thắng trong một cuộc thi “tìm hiểu kiến thức vũ trụ” và được nhận các phần thưởng do công ty XYZ tài trợ. Các phần thưởng được bố trí trên một bảng hình vuông nxn có dạng…

[Java cơ bản] Bài 30: Try – Catch (Phần 1)

[Java cơ bản] Bài 30: Try – Catch (Phần 1)

Video này sẽ giới thiệu tới các bạn try – catch trong lập trình hướng đối tượng Java. Chúc các bạn học tập tốt! Nếu có thắc mắc hãy để lại bình luận.

Bình luận ()