thiet ke website

[Java cơ bản] Bài 22: Multi-classes

Video giới thiệu về Multi classes trong lập trình Java.

public class DemoJavaBasic {

  public static void main(String[] args) {
    A a1 = new A();
    a1.setName("Phuong");
    System.out.println(a1.getName());
    A a2 = new A();
    a2.setName("Anh Viet");
    System.out.println(a2.getName());
    B b1 = new B();
  }
}

class A {

  private String name;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

class B {
}

Chúc các bạn học vui!

Studyandshare

Thiet ke logo

Bài viết liên quan

[Java cơ bản] Bài 50: Generic (Phần 1)

[Java cơ bản] Bài 50: Generic (Phần 1)

Bài hôm nay mình sẽ giới thiệu với các một khái niệm là Generic trong Java, cái này hơi là trừu tượng một tý…

[Java cơ bản] Bài 11: Các biểu thức toán tử trong Java

[Java cơ bản] Bài 11: Các biểu thức toán tử trong Java

Video này sẽ giới thiệu cho các bạn một vài biểu thức toán cơ bản trong Java. Trong Java ta có các biểu thức toán học + , – , * , /, % và được sử dụng như sau: Lưu ý: / và % hoàn…

[Java cơ bản] Bài 35: Override (Phần 1)

[Java cơ bản] Bài 35: Override (Phần 1)

Video tiếp theo này sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn về Override trong lập trình hướng đối tượng Java. Chúc các bạn học tập thật tốt!

[Java cơ bản] Bài 12: Biểu thức Boolean

[Java cơ bản] Bài 12: Biểu thức Boolean

Giới thiệu các biểu thức boolean và cách sử dụng biểu thức boolean. Đối với biểu thức && đúng khi và chỉ khi hai biểu thức điều kiện đều đúng nên ở if – else thứ nhất sẽ có kết quả là false vì a>10 là sai….

Bình luận ()