thiet ke website

Từ khóa: Thất bại

Bạn có thể học được mọi thứ dù bạn là ai

Bạn có thể học được mọi thứ dù bạn là ai

Đã từng có thời gian Einstein không thể đếm tới 10, và cả Shakespeare cũng phải học từng chữ cái ABC như tất cả chúng ta mà thôi! Thất bại chỉ là một từ khác thay thế cho sự phát triển mà thôi. Nhưng bạn…

04/10/2014