thiet ke website

[Java cơ bản] Bài 2: Chương trình HelloWorld!

Trong bài này sẽ dùng trình một text Editor để soạn thảo, ví dụ Notepad. Chương trình có nội dung như sau:

public class HelloWord{
	public static void main(String [] args){
		System.out.println(“Hello Word !”);
	}
}

Chương trình trên ta có 3 phần:

  • Phần 1: Dòng 1 khai báo class với tên là HelloWord.
  • Phần 2: Dòng 2 khai báo phương thức của class HelloWord cụ thể là phương thức main với tham số truyền vào là một mảng String.
  • Phần 3: Là câu lệnh in ra màn hình với dòng thông báo là Hello Word!

Lưu file vào C:\Test với tên là HelloWord.java lưu ý tên file phải trùng với tên public class.

Bây giờ biên dịch file HelloWord.java bằng cách sau:

Mở cmd lên và dùng lệnh cd C:\Test để chuyển tới thư mục Test và chúng ta dùng lệnh echo %PATH% kiểm tra xem đã có đường dẫn tới jdk đã được map vào chưa.

helloworld java

Nếu chưa thì click vào Bài 1: Giới thiệu và cài đặt JDK.

Giờ ta sẽ biên dịch file HelloWord.java. Từ thư mục Test ta gõ lệnh javac HelloWord.java nếu như không có báo lỗi gì thì ta đã biên dịch thành công và khi đó trong thư mục Test của cũng sẽ xuất hiện một file HelloWord.class đây là file bytecode của java. Tiếp theo ta sẽ thông dịch file HelloWord.class bằng lệnh java HelloWord và kết quả sẽ hiện ra là HelloWord!

Studyandshare

Thiet ke logo

Bài viết liên quan

Đổi màu chữ và màu nền đơn giản trong C++

Đổi màu chữ và màu nền đơn giản trong C++

Bạn đang thắc mắc làm sao để đổi màu chữ và màu nền trong console của C++? Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một cách đơn giản để đổi màu nền và màu chữ… các bạn hãy chép đoạn code phía dưới…

[Java cơ bản] Bài 36: Override (Phần 2)

[Java cơ bản] Bài 36: Override (Phần 2)

Bữa nay các bạn sẽ được giới thiệu tiếp tục về Override, chúc các bạn học Java tốt.

[Java cơ bản] Bài 55: Thread (Phần 2)

[Java cơ bản] Bài 55: Thread (Phần 2)

Và hôm nay sẽ tiếp tục nói về phần 2 của Thread trong Java, nếu có gì thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận.

[Java cơ bản] Bài 54: Thread (Phần 1)

[Java cơ bản] Bài 54: Thread (Phần 1)

Video ngày hôm nay của chúng tôi sẽ nói về Thread trong Java, vì nội dung dài nên sẽ chia làm 2 phần. Các bạn hãy theo dõi để nắm được kiến thức tốt nhất!

Bình luận ()